Bolibompa
Boliboo! Hälsa på i drakens trädgård! Här kan du spela roliga spel och se de senaste av avsnitten av Bolibompa. Allt innehåll är pedagogiskt förankrat, har testats av förskolebarn och utvecklas löpande.

Just nu kan man bl a:

- Väcka draken
- Se avsnitt av Bolibompa i en barnanpassad videospelare
- Leka kurragömma med draken
- Poppa ballonger
- Hämta paket i drakens brevlåda
- Måla och lära siffror

För föräldrar finns en timerfunktion där man kan ställa in hur länge barnen ska kunna använda appen.

För att se på video i appen krävs internetuppkoppling, för bästa videokvalitet rekommenderas WiFi.

Bolibompa-appen innehåller inte köp inuti mobilen (in-app purchases).
Boliboo! Heal in the dragon's garden! Here you can play fun games and see the latest episodes of Bolibompa. All content is pedagogically anchored, has been tested by preschool children and is continuously evolving.

Right now you can include:

- Wake up the dragon
- See section of Bolibompa in a child-made video player
- Play the game with the dragon
- Popping balloons
- Download packages in the dragon's mailbox
- Paint and learn numbers

For parents there is a timer function where you can set how long the children can use the app.

To watch video in the app requires internet connection, for best video quality, WiFi is recommended.

The Bolibompa app does not include purchases inside the mobile (in-app purchases).